Zpevňování svahů

Pokud máte na pozemku velké svahy které je potřeba zpevnit, osázet či jenom zabezpečit, aby na nich nerostl plevel, jsme schopni Vám tyto problémy vyřešit.