Návrhy, realizace a údržba veřejné zeleně

Projekce a realizace objektů veřejné zeleně probíhá obdobně jako návrhy a realizace rodinných zahrad.

Po oslovení investorem si sjednáme schůzku přímo na dané lokalitě. Po odborném posouzení terénu a předání požadavků investora zpracujeme projekt s kompletní dokumentací, přičemž využíváme služeb autorizovaného architekta v oboru zahradní a krajinářské tvorby.

Realizační práce vycházejí ze stejného schématu jako práce při realizacích rodinných zahrad. Nejprve je nutné provést modelaci terénu a stavební úpravy, především úpravy cest, chodníků, pokládky povrchů, umístění ozdobných prvků apod. Je-li to součástí projektu, dochází v této fázi k instalaci automatických závlahových systémů. Následuje výsadba rostlin, pokládka kůry a zakládání trávníků.

Realizujeme vlastní i dodané projekty.

V závislosti na konkrétním projektu je v období následujícím po výsadbě nutná větší či menší míra odborné péče a soustavná údržba objektu. I tuto péči Vám zajistí náš realizační tým v čele s odborníky v oblasti zahradní a krajinářské tvorby.