Realizace rodinných zahrad

Zpracováním projektu ovšem práce na zahradě nekončí, naopak, právě začíná. I v této sféře Vám nabízíme své služby.

Celému procesu realizace zahrady předchází důkladná prohlídka lokality, na niž navazuje stanovení jednotlivých fází realizačních prací. Následuje modelace terénu, jíž je zapotřebí věnovat zásadní pozornost, protože zejména u novostaveb má přímý vliv na následnou údržbu objektu.

Je-li součástí projektu instalace automatických závlahových systémů, dochází k ní v této fázi. Poté teprve přichází na řadu výsadba rostlin s pokládkou kůry okolo výsadeb a založení trávníku.

Po dokončení všech výše uvedených činností je zahrada připravena k předání. Při předávání Vás vybavíme maximem informací, jež Vám usnadní údržbu Vaší nové zahrady. Samozřejmostí je, že se na nás můžete kdykoliv obrátit s případnými dotazy.

Výsadby, které obecně doporučujeme, není-li přání zákazníka jiné, jsou během 3 – 5 let zapojené, a díky zapojení porostů je údržba minimální.