Zakládání trávníků

Nedílnou součástí moderních zahrad je travnatá plocha. Trávník nenásilně propojuje jednotlivé výsadby, plní funkci nejen rekreační, ale i reprezentační.

Zakládat trávník je možné dvěma způsoby, z nichž každý má svá specifika. První variantou je výsev travního semene. Tento způsob zakládání trávníku představuje variantu levnější, ale též pomalejší. Druhou možností je položení travního koberce. Touto finančně nákladnější variantou dosáhneme okamžitého efektu a plná funkčnost trávníku je docílena již za 3 týdny od pokládky.

Pokud to podmínky umožňují, používáme pro zakládání trávníků výsevem zakladač trávníků. Efektivita stroje spočívá v jeho schopnosti ukládat velké kameny a hroudy do hlubších vrstev a povrch půdy zasypat jemnou zeminou, která je pro výsev nejvhodnější.

Pro zakládání velkých travnatých ploch disponujeme odpovídající technikou.