Firemní objekty

Zrovna tak jako jsme schopni navrhovat, realizovat a udržovat rodinné zahrady, jsme schopni Vám pomoci i s areály podniků.

Při navrhování těchto objektů je ještě důležitější klást důraz na nižší pracnost údržby a v určitých případech i na ekologické parametry – například je třeba snižovat množství hluku a emisí unikajících do okolí.

Mimoto při navrhování zohledňujeme i estetické hledisko, protože příjemné pracovní prostředí má pozitivní vliv nejen na zaměstnance.

V případě realizace je samozřejmostí projekce zdarma.